Jaka jest rola księgowego w przedsiębiorstwie? Czym się zajmuje?

Każdy właściciel firmy wie, jak ważną rolę w przedsiębiorstwie odgrywa księgowy. To do jego obowiązków należy przecież: wycena aktywów i pasywów, rozliczanie czy prowadzenie ewidencji gospodarczej. Praca księgowego jest na tyle odpowiedzialnym zajęciem, że podlega prawu, dlatego w razie jakichkolwiek uchybień, musi się on liczyć z określonymi konsekwencjami.

Dlaczego na księgowych ciąży tak wielka odpowiedzialność?

Księgowy, to niewątpliwie jedna z istotniejszych osób w przedsiębiorstwie, jednakże konsekwencją każdego dopuszczonego się przez niego błędu czy nieścisłości, jest poniesienie odpowiedzialności. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest to jedynie odpowiedzialność finansowa, lecz często pracownicza bądź nawet karna.

Pociągnięci do odpowiedzialności za wyrządzone szkody, nie są jedynie księgowi pracujący w dużych firmach, lecz również księgowi świadczący usługi mniejszym przedsiębiorstwom czy poszczególnym jednostkom oraz księgowi, którzy pracują we własnych biurach rachunkowych.

Dlaczego na księgowych ciąży tak wielka odpowiedzialność? Piastując tak istotną rolę kierowniczą, dysponując i operując pieniędzmi, będąc odpowiedzialnymi za stan budżetu przedsiębiorstwa, buchalter jest nie tylko personą uprzywilejowaną z uwagi na stanowisko, lecz przede wszystkim podległą określonemu prawu, które w razie konkretnych niedopatrzeń, wymierza właściwą do popełnionego błędu (świadomie bądź bezwiednie) karę.

Czym zajmuje się księgowy?

Dlaczego usługi księgowe Lublin odgrywają tak znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu firm? Gdyż księgowy nie zajmuje się jedynie pracą papierkową, nie wprowadza jedynie do bazy danych treści określonych dokumentów, nie wypełnia przeróżnych druczków, akt i deklaracji, jak błędnie się uważa. Jego praca wykracza daleko poza zajęcia czysto techniczne. Musi on doskonale orientować się w zmieniającym się
prawie, by móc doradzać swoim klientom, pomagać należycie zrozumieć przepisy, wskazywać potencjalne zagrożenia konkretnych działań podejmowanych przez firmy czy jednostki prywatne. Poza tym, to właśnie księgowy prowadzi księgi rachunkowe, prowadzi ewidencję gospodarczą, poddaje procesowi archiwizacji akta, nadzoruje rozliczenia, wykonuje wycenę aktywów i pasywów, sporządza niezbędne zestawienia obrotów przedsiębiorstw, sald, a także sprawozdań finansowych.