Czyszczenie separatorów i zbiorników

Zbiorniki posiadają duże zastosowanie. W celu prawidłowego ich funkcjonowania muszą one być w regularnych odstępach czasu czyszczone, a jeśli będzie taka konieczność to trzeba je odpowiednio serwisować. Istnieją przepisy, których należy przestrzegać, aby zapewnić właściwy przebieg tego danego procesu. Ważne jest posiadanie pozwoleń usprawniających do oferowania tego typu usług.

Odbierane odpady są przekazywane następnie do firm posiadających odpowiednie instalacje do recyklingu, utylizacji jak również odzysku. Wszelkie prace polegające na zbieraniu, transportowaniu i przekazywaniu odpadów odbywają się zgodnie z powszechnie panującą ustawą o ochronie środowiska oraz innymi tematycznymi przepisami, które stanowią podstawę prawną dla tych procesów.

Pracownicy muszą dokładać wszelkich starań do tego, aby dana oferta była bezkonkurencyjna na rynku. Wykonując czyszczenie separatorów i zbiorników ważna jest kompleksowość w działaniu opróżniając i oczyszczając te zbiorniki. Ponadto ceni się także terminowość – przestrzegając umówionych terminów bez dopuszczenia do opóźnienia. To wszystko jest ważne dla klientów, którzy szukają firmy oferującej czyszczenie separatorów oraz zbiorników.

Czyszczenie separatorów i zbiorników

Usługa czyszczenia separatorów i zbiorników obejmuje separatory odpadów ropopochodnych, olejów przepracowanych i wtórnych surowców. Czyszczenie separatora oleju obejmuje poza czyszczeniem dodatkowo transport oraz unieszkodliwienie odpadu, który został wydobyty.

Do elementów przeglądu separatora można zaliczyć kontrolę gromadzonej ilości stałych zanieczyszczeń, kontrolę sprawności jak działa roboczy zespół oraz kontrolę pełnej kompletności podzespołu z układu separacji.

W użytkowaniu separatora trzeba uwzględnić także zapisy Pozwolenia wodnoprawnego dla danej instalacji i jakie są zalecenia producenta. W związku z tym obowiązek eksploatacji separatora jest po stronie użytkownika lub zarządcy, a każda firma oferujące czyszczenie musi mieć stosowną decyzję do podjęcia pracy. Zwykle separatory czyści się maksymalnie dwa razy w roku. Jednak na jego częstotliwość zależy od jego rodzaju i wielkości. Zaleca się systematyczność w czyszczeniu, jak również sprawdzanie parametrów ścieków. Dzięki temu można wydłużyć czas eksploatacji danego urządzenia.

Mycie zbiorników polega na zastosowaniu metody hydrodynamicznej charakteryzującą się dużą skutecznością, a co najważniejsze – jest ona bezpieczna dla środowiska. Polega ono na kierowaniu pod dużym ciśnieniem, bo osiągającym nawet 500 barów na wskazaną powierzchnię do czyszczenia. W ten sposób można myć zarówno ciepłą jak i zimną wodą, nawet parą!

Decydując się na metodę hydrodynamiczną można umyć także powierzchnie betonowe, czyścić instalacje przemysłowe. Cechuje się ono wysoką wydajnością i skutecznością, ponieważ dzięki temu można pozbyć się silnych zabrudzeń.