Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw

Bezpieczne podłoże na placu zabaw to bardzo ważna i istotna rzecz. To właśnie dzięki niej dzieci mogą na placu zabaw bawić się bezpiecznie bez ryzyka uszkodzeń ciała. Przede wszystkim amortyzująca bezpieczna nawierzchnia pozwala na uniknięcie wielu niebezpiecznych urazów zarówno rąk jak i nóg. Projektując plac zabaw, trzeba wziąć pod uwagę, że nawierzchnia powinna nadawać się do użytku także w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych jak np. opady deszczu. Powinny być w niej zamontowane np. systemy odwadniające. Nawierzchnia bezpieczna nie ma zapobiegać upadkom, ale zabezpieczać osoby biorące w tym udział przed urazami.

Jakie są nawierzchnie bezpieczne?

Na rynku istnieje kilka różnych rodzajów bezpiecznych nawierzchni na place zabaw. Wymienić wśród nich należy:

  • maty przerostowe
  • nawierzchnie wylewane
  • płytki gumowe
  • Rubber mulch
  • sztuczna trawa

Wszystkie te bezpieczne nawierzchnie zabezpieczają dzieci przed urazami podczas upadku. Oczywiście każda z nich ma inne właściwości.

Normy urazu głowy

Wszystkie nawierzchnie na place zabaw muszą spełniać odpowiednie poziomy bezpieczeństwa. Według normy PN-EN 1177 każda z nich musi w określonym stopniu posiadać kryterium urazu głowy wyrażone w centymetrach. Wartość ta określa maksymalną wysokość, z jakiej uderzenie głową w podłoże nie spowoduje śmierci. W przypadku projektowania nawierzchni pod plac zabaw trzeba także wziąć pod uwagę wysokość swobodnego upadku. Na placach zabaw najczęściej stosowaną nawierzchnią jest piasek, trawa, żwir, guma czy też powierzchnia naturalna.

Im wyższe urządzenia na placu zabaw tym nawierzchnia musi posiadać wyższe kryterium urazu głowy. Na placach zabaw nie można stosować cegieł, betonu czy też ubitej ziemi. Oczywiście tyczy się to tylko miejsc w okolicach urządzeń dla dzieci. W pozostałych miejscach nawierzchnia może być wykonana z innych materiałów. Bezpieczna nawierzchnia nie musi wyglądać źle i to jej kolejna zaleta. Odpowiednio zaprojektowana nawierzchnia zapewni nie tylko bezpieczeństwo, ale także będzie się doskonale prezentować.