Cel Metody Krakowskiej

Celem Metody Krakowskiej jest wypracowanie u dzieci z zaburzeniami metod komunikacji z innymi. To neurobiologiczna terapia, która w oparciu o liczne pomoce terapeutyczne i sprawdzone metody znacznie poprawia jakość życia dzieci chorych na zespół Downa, zespół Aspergera, Alalię, Autyzm i inne. Korzystają z niej również rodzice dzieci zdrowych, którzy chcą zwiększyć możliwości intelektualne swoich dzieci. Zauważono na przykład pozytywny wpływ Metody Krakowskiej na dzieci z dysleksją. Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mają olbrzymie problemy z komunikacją, nie są w stanie łączyć słyszanych dźwięków z odpowiednimi czynnościami, ani ich nazywać. Jest to jednak możliwe, co pokazują liczne badania i przykłady konkretnych dzieci objętych terapią.

Rodzice i ich rola w terapii

Rodzice takich dzieci często są wyczerpani emocjonalnie i nie wiedzą w jaki sposób dbać o dziecko, by zapewnić mu odpowiednie warunki do rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa. Decydując się na wdrożenie w życie dziecka Metody Krakowskiej, rodzice podejmują najlepszą z możliwych decyzji. Muszą jednak pamiętać, że z ich strony będzie to wymagało poświęcenia dziecku mnóstwa czasu i uwagi. Cierpliwość i determinacja to cechy, które muszą im towarzyszyć każdego dnia. Ogromnym wsparciem dla rodziców są wykwalifikowani w tej dziedzinie terapeuci, którzy pracują z dzieckiem i uczą rodziców, jak z nimi postępować. To oni wdrażają kolejne etapy Metody Krakowskiej i dzięki doświadczeniu wiedzą, jaki czas jest na to najlepszy. Rodzice powtarzają ich działania z dzieckiem w domu. Ważna jest regularność i stały plan działania.

Pomoce terapeutyczne

I terapeutom i rodzicom byłoby niezwykle trudno pracować z dzieckiem bez pomocy terapeutycznych. To dzięki nim dziecko poznaje świat, uczy się jaki dźwięk łączyć z odpowiednim obrazem, a przy tym się zwyczajnie bawi. To ważne, by nauka była dla dziecka przyjemnością. Chętniej będzie się wtedy uczyć. Pomoce są kolorowe i mają za zadanie zachęcić dziecko do robienia postępów w nauce. Książeczki, gry, karty i inne narzędzia uczą dzieci poznawać świat i się w nim odnaleźć. Ogromny wybór pomocy logopedycznych znajdą Państwo w sklepie https://juniora.pl/ .

Metoda Krakowska – od kiedy stosowana?

Wszystko zaczęło się pod koniec lat osiemdziesiątych. Wtedy to pod wodzą Pani profesor Jagody Cieszyńskiej badano wpływ nauki czytania na rozwój zdolności komunikacyjnych u dzieci niesłyszących. Razem z Katedrą Logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Zespołem Diagnozy i Terapii Języka Pani profesor odnotowała bardzo pozytywne rezultaty. Postanowiono więc rozszerzyć badania o dzieci słyszące, ale cierpiące na zaburzenia rozwojowe.

Metoda Krakowska to terapia, która dzięki wiedzy o kolejnych etapach rozwoju dziecka zdrowego, poprzez różne metody i materiały terapeutyczne umożliwia nauczenie tego samego dzieci z zaburzeniami. Krok po kroku poprzez ćwiczenie i swoiste zmuszenie mózgu do pracy, osiąga się niesamowite rezultaty. Okazują się one wielką pomocą dla rodziców i ułatwiają komunikację z ich dziećmi.